Μετεκπαίδευση

Για όλα μας τα τμήματα δημιουργούνται τμήματα Μετεκπαίδευσης σε group ή ιδιαίτερα τμήματα. Τα ωράρια είναι ευέλικτα και υπάρχουν πρωινά και απογευματινά τμήματα.